Gebruik van digitale technieken in de tandartspraktijk

AMSTERDAM – Technologieën zijn op bijna alle markten tegenwoordig van toepassing. De laatste jaren hebben technische ontwikkelingen een sterke groei doorgemaakt. Ook in de tandheelkunde zijn er steeds meer digitale technieken die impact hebben op tandartsen en praktijken. Het gebruik ervan is echter alleen nog vaak bij jonge specialisten te zien. Dat concludeert onderzoeker Marieke van der Zande, die 7 december 2017 op het onderwerp ‘digitale technieken in de tandartspraktijk’ promoveert aan ACTA. In haar onderzoek wordt meer naar het sociale perspectief gekeken dan naar de technische kant.

Gebruik van digitale technieken in de tandartspraktijk
© Foto Koelnmesse, bij IDS 2015

Onderzoek

Promovenda Van der Zande heeft onderzoek gedaan naar wat de impact van digitale innovaties op de tandartspraktijk of tandheelkunde is. Hierin heeft ze drie belangrijke vragen onderzocht:

  • Welke bevorderende en beperkende kenmerken kunnen worden vastgesteld bij het gebruik/afwijzen van digitale ontwikkelingen door tandartsen?

  • Welke veranderingen kunnen we verwachten in de tandheelkunde, wanneer steeds meer nieuwe digitale technieken op het gebied van de tandheelkunde worden ontwikkeld?

  • Hoe passen tandartsen en tandartspraktijken zich aan deze veranderingen aan, en wat zijn de consequenties van deze aanpassingen?

Waarneming

Om bovenstaande vragen te beantwoorden heeft Van der Zande interviews met experts in de tandheelkunde, dentale technologie en tandheelkundig onderwijs gehad. Uit deze interviews bleek dat tandartsen vaker technologie voor administratie dan voor klinische toepassingen gebruiken. De ‘high technology users’, de tandartsen die gemiddeld acht tot twaalf technologieën gebruiken, zijn vaker tandarts/specialist, jonger en werken meer uur dan de ‘low technology users’. De laatste groep gebruikten tot 4 technologieën en zijn werkzaam in kleinere tandheelkundige praktijken.

Conclusie

Van der Zande stelt uit haar onderzoek vast dat tandartsen behoorlijk veel technologieën gebruiken. Echter bestaat er een groot onderling verschil tussen de tandartsen. Leeftijd, geslacht, vestigingsplaats en locatie spelen allen een belangrijke rol in het hoeveelheid gebruik van technologieën. Tandartsen verwachten dat nieuwe technologieën de mondzorg zal gaan veranderen, echter worden ook de twijfels uitgesproken over de meerwaarde ervan.